Om Woolero

Bedriften

Woolero er en oppstartsbedrift med utspring fra NTNUs Entreprenørskole som tar i bruk lavverdi ull fra norsk sau, i utvikling av innovative produkter med mål om å redusere bruken av ikke-fornybare materialer.

Bedriften har siden 2021 satt opp en produksjonslinje for biogjødsel (i form av ullpellets) i Osen kommune, og har etablert sterke relasjoner og samarbeid med både kunder, partnere og flere større aktører innen hage og jordbruk.

Bedriften jobber nå med å utvikle et materiale, som kan erstatte dagens plast- og torvpotter, med et næringsrikt og 100% komposterbart alternativ til dagens

Woolero har som mål å bli en ledende aktør i Norge, innen 100% biobaserte og komposterbare erstatninger for ikke-fornybare materialer. Ved å primært ta i bruk lavverdi råvarer fra Norsk industri, er Woolero i stand til å produsere kostnadseffektive og bærekraftige produkter, som bidrar til mindre avfall, reduserte CO2-utslipp og lokal verdiskaping.

Dette gjør de gjennom en fremtidsrettet, nytenkende og sirkulær forretningsmodell som har fokus på verdiskaping i alle ledd, uten at det går på bekostning av miljø eller klima. Med dette har Woolero som mål å bidra til et grønnere jordbruk, økt norsk produksjon og verdiskaping i distriktene.

Teamet

Woolero består av et kjerneteam på tre personer, i tillegg til et bredt spekter av støtte- og ressurspersoner som bidrar til bedriftens fremgang og vekst.

Kjerneteamet består av Mathias (grunnlegger og daglig leder), May-Linda (CFO), Christian (CTO).

Blant våre samarbeidspartnere er spesielt Strandplast AS, Norilia, Mester Grønn, Innovasjon Norge og Nord-Fosen Utvikling sentrale aktører i Wooleros fremdrift.

Kontaktinfo:

Mathias

Grunnlegger & daglig leder (CEO)

+47 954 50 103

mathias@woolero.com

May-Linda

Økonomiansvarlig (CFO)

+47 922 18 670

Christian

Teknologi og produksjon (CTO)

+47 406 00 820

Kontakt oss!